جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون اجراي محكوميت هاي مالي - 1351, تصويب قانون شهرداري - 1334
آموزش همگانی حقوق
آیا می‌دانید؟ برای درخواست تأمین دلیل باید به شوراهای حل اختلاف محل مراجعه کنید؟
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد

رای شماره 1027 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار : 01-11-1399

رای شماره 1027 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره١٠٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: اثر ابطال مصوبھ ابطال شده در رأی شماره ۵۵٩ ـ ١٣٩٨/٨/٢۵ ھیأت عمومی، از زمان تصویب مصوبه به زمان صدور مصوبه تغییر می یابد

٢/١٠/١٣٩٩ ٩٨٠٣٣۴٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٠٢٧ مورخ ١٣٩٩/٩/١٢ با موضوع: «اثر ابطال مصوبه ابطال شده در رأی شماره ۵۵٩ ـ ١٣٩٨/٨/٢۵ ھیأت عمومی، از زمان تصویب مصوبه به زمان صدور مصوبه تغییر می یابد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٩/١٢ شماره دادنامه: ١٠٢٧ شماره پرونده : ٩٨٠٣٣۴٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نسبت به رأی شماره ۵۵٩ـ ١٣٩۵/٨/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : ١ـ معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره ٩٨/۶٩٧٩٨ ـ ١٣٩٨/۴/١٢ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

" با سلام

 احتراماً به استحضار می رساند: سازمان اداری و استخدامی کشور به استناد بند ٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب نامه ھای شماره ٢٢/٩١/۴٣٠٨۵ـ ١٣٩١/١١/٢۵ و ٢٢٠/٩٢/٧٩١۶ ـ ١٣٩٢/۴/٢۶ مجوز برقراری فوق العاده سختی کار و کار در محیط ھای غیرمتعارف، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای برخی از مشاغل تخصصی سازمان ابلاغ نموده است و نیز مجوز شماره ٢٣٠/٩٢/١۶١٣٩ ـ ١٣٩٢/٩/٢٠ مرجع مذکور، جھت اعضای ھیأت ھای رسیدگی به تخلفات اداری به کلیه سازمان ھای ذیربط ابلاغ و از تاریخ ھای مذکور، فوق العاده یاد شده در حکم کارگزینی کارکنان مشمول (تقریباً ٨٠٠٠ نفر) برقرار و پرداخت گردیده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس شکایت دیوان محاسبات کشور، به موجب دادنامه شماره ۵۵٩ـ ١٣٩۵/٨/٢۵ رأی به لغو مجوزھای مذکورو حذف فوق العاده سختی کار در محیط ھای غیرمتعارف از احکام حقوقی کارکنان، از تاریخ صدور مجوزھا .است نموده صادر» ٢٠/٩/١٣٩٢ و ٢۶/۴/١٣٩٢ ،٢۵/١١/١٣٩١»

به استناد ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی ھیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ھیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه، موکول نماید.» نظر به اینکه پرداخت فوق العاده سختی کار بارعایت مقررات و به موجب مصوبه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور بوده و پرداخت مبلغ مذکور در پیشبرد امور و تلاش مضاعف ھمکاران در ارائه خدمت به مردم موثر بوده است و حقی از شخص یا اشخاصی تضییع نشده و از طرفی در شرایطی که ھمکاران از نظر مالی در مضیقه می باشند، کسر مبلغ فوق العاده سختی کار از تاریخ ھای ١٣٩١/١١/٢۵ و ١٣٩٢/۴/٢۶ و ١٣٩٢/٩/٢٠ و تسری رأی ھیأت عمومی به ماسبق، ھمکاران را در تنگنای مالی قرار داده و موجبات نارضایتی آنھا را فراھم می کند. لذا با توجه به ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواھشمند است دستور فرمایند مراتب به ھیأت عمومی دیوان منعکس و درخواست گردد که دادنامه شماره ۵۵٩ـ ١٣٩۵/٨/٢۵ از تاریخ صدور اجرایی گردد و اثر آن به تاریخ تصویب مجوزھای برقراری فوق العاده سختی شرایط کار (١٣٩١/١١/٢۵ ،١٣٩٢/۴/٢۶ و" .نگردد موکول) ٢٠/٩/١٣٩٢ ٢ـ متن رأی شماره ۵۵٩ـ ١٣٩۵/٨/٢۵ ھیأت عمومی به قرار زیر است:

" بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط ھای غیرمتعارف مندرج در بند ٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ که موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواھد بود از باب تمثیل می باشد. بدیھی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماھیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. با امعان نظر در عناوین پست ھای سازمـانی مصوب در بخشنامـه ھای مورد شکایت ھیچ گونه سنخیتی بـا مصادیق مذکور در بند ٣ ماده ۶٨ قانون فوق الذکر ندارد. بنابراین بخشنامه ھای مقررات اجرای ھماھنگی معاون ١۴/۵/١٣٩٢ ـ ٩۵۵٧/٩٢/٢٢٠ و ٢۵/١١/١٣٩١ ـ۴٣٠٨۵/٩١/٢٢ ،٢۶/۴/١٣٩٢ ـ ٧٩١۶/٩٢/٢٢٠ شماره اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و ٢٣٠/٩٢/١۶١٣٩ ـ ١٣٩٢/٩/٢٠ معاون حقوقی و امور مجلس و استان ھای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور که به شرح منعکس در آنھا بعضی مشاغل سازمانی مستقر در سازمان ھای استانی جھاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه ھای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مصادیق مشاغل مذکور در بند ٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است، خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شوند. " ٣ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۵۴۶٩ـ ١٣٩٨/۵/٢٣ اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنھاد می کند و استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است:

" احتراماً در خصوص نامه شماره ۵۴۶٩ با موضوع درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر عدم تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب موضوع دادنامه شماره ۵۵٩ـ ١٣٩۵/٨/٢۵ ھیأت عمومی دیوان به استحضار می رساند: ھیأت عمومی دیوان طی دادنامه ٩۵۵٧/٩٢/٢٢٠ و ٢۵/١١/١٣٩١ ـ۴٣٠٨۵/٩١/٢٢ و ٢۶/۴/١٣٩٢ ـ ٧٩١۶/٩٢/٢٢٠ شماره نامه ابطال خصوص در ٢۵/٨/١٣٩۵ ـ۵۵٩ شماره ـ ١٣٩٢/۵/١۴ معاون ھماھنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و نامه شماره ٢٣٠/٩٢/١۶١٩٣ ـ ١٣٩٢/٩/٢٠ معاون حقوقی و امور مجلس ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور مقرر می دارد:

بیان مصادیـق سختی کار و کار در محیط ھای غیـرمتعارف منـدرج در بند ٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری از باب تمثیل می باشد و تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماھیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. لذا با امعان نظر در عناوین پست ھای سازمانی مصوب در بخشنامه ھای مذکور ھیچ گونه سنخیتی با مصادیق مذکور در بند ٣ ماده ۶٨ قانون فوق الذکر ندارد لذا خلاف قانون تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال می شوند. نظر به اینکه وفق ماده ١٣ قانون دیوان، تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب در جایی است که تضییع حقوق اشخاص صورت گرفته باشد و در مانحن فیه با توجه به اینکه حقوق کارکنان پرداخت گردیده و با عنایت به رأی شماره ٨٣۴ـ ١٣٩٨/۴/٢۵ ھیأت عمومی دیوان و مشروح مذاکرات ھیأت مذکور از این جھت که این گونه موارد موجب تضییع حقوق اشخاص نمی شود و اعمال ماده ١٣ قانون دیوان موافقت نگردیده است، بنابراین عدم تسری اثر ابطال به زمان تصویب و اعمال ماده ٩١ قانون دیوان نسبت به رأی مذکور مورد پیشنھاد است. مراتب جھت ھرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد. "

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جھت بررسی به ھیأت تخصصی مربوط ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت ھیأت تخصصی استخدامی در ھامش گزارش مورخ ١٣٩٩/۴/۴ مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ موضوع را به ھیأت عمومی ارجاع می کند.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٩/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً: به موجب ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجبات اثر ابطال مصوبات به زمان صدور آن می بایست یا به دلیل خلاف شرع بودن مصوبه باشد یا اینکه مصوبه مورد ابطال باعث تضییع حقوق اشخاص گردیده باشد و در مصوبه مورد شکایت موضوع تضییع حقوق اشخاص منتفی است، ثانیاً: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کاملاً مشابه، مصوبه مورد شکایت را باطل نموده لیکن با تسری اثر ابطال به زمان تصویب آن موافقت نکرده است (دادنامه ٩٨٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٧٨٨ ـ ١٣٩٨/۴/٢۵ در مورد برقراری فوق العاده سختی کار در سازمان امور اراضی کشور)، بنابراین اعمال ماده ٩١ قانون یاد شده نسبت به زمان ابطال مصوبه ابطال شده در دادنامه شماره ۵۵٩ـ ١٣٩۵/٨/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجه است و اثر ابطال مصوبه موضوع رأی شماره ۵۵٩ـ ١٣٩۵/٨/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به زمان صدور رأی در ھیأت عمومی تغییر می یابد .

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.